Wizja Kancelarii

Celem Kancelarii jest oferowanie wszechstronnej pomocy prawnej świadczonej profesjonalnie, skutecznie, z uwzględnieniem i zrozumieniem potrzeb klienta.
Funkcjonowanie Kancelarii oparte jest na fundamencie wzajemnego zaufania oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Prowadzona przez radcę prawnego Tomasza Korskiego kancelaria prawna działa we Kielcach od 2011 roku.

Radca prawny Tomasz Korski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, doradca restrukturyzacyjny, absolwent studiów dziennych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Moją dewizą jest świadczenie pomocy prawnej na jak najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasad etyki radcy prawnego.

Radca Prawny


Tomasz Korski

Usługi

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Korskiego oferuje kompleksową i fachową obsługę podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Zapewnia profesjonalną pomoc radcy prawnego optymalnie dostosowaną do potrzeb i możliwości finansowych klientów, indywidualne podejście do spraw, zaangażowanie i poświęcenie na najwyższym poziomie.


Wszelkie porady prawne są udzielane w formie konsultacji, wyjaśnień.


Misją Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej w szczególności:

PRAWO CYWILNE

PPRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Pprawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Podszkodowania i windykacja

PPRAWO RODZINNE

MEDIACJE