PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

  • przygotowywanie i sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym w upadłości konsumenckiej
  • uczestnictwo w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych jako syndyk, nadzorca, zarządca, czy zarządca w  egzekucji przez zarząd przymusowy
  • wykonywanie czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, w tym: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości
  • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym