MEDIACJE

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnieciu porozumienia.

Korzyści z mediacji:

 • szansa na polubowne rozwiązanie sporu
 • oszczędność czasu
 • zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu
 • wpływ stron na treść zawartego porozumienia
 • utrzymanie wzajemnych relacji
 • mediacja przerywa bieg terminów przedawnienia
 • zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony
 • ugoda zawarta przed mediatorem ma moc ugody zawartej przed sądem
 • utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy lub osoby

Kancelaria świadczy usługi mediacyjne sądowe, pozasądowe, e-mediacje, w szczególności z zakresu:

 • sporów gospodarczych
 • sporów cywilnych
 • sporów z zakresu prawa własności intelektualnej
 • sporów o podział majątku