PRAWO CYWILNE

  • sprawy o zapłatę, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnych, ochrona własności, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • sprawy o cofnięcie darowizny
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe, testamentowe), działy spadku
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku
  • roszczenia z zakresu czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia
  • prowadzenie spraw lokalowych, eksmisyjnych
  • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących umów