PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • doradztwo w doborze optymalnej formy prawnej dla prowadzenia zamierzonej działalności
 • rejestracja i przygotowanie wszelkich dokumentów koniecznych w procesie zakładania firmy
 • przygotowanie kontraktów handlowych regulujących współpracę z partnerami handlowymi
 • udział w negocjacjach i procesach polubownego rozwiązywania sporów
 • bieżąca obsługa związana z obrotem gospodarczym i codzienną działalnością firmy, w tym w dziedzinie prawa pracy oraz obsługą zgromadzeń wspólników
 • przygotowywanie spółek prawa handlowego pod przyszłe zamierzenia inwestycyjne
 • transakcje M&A
 • reprezentacja w procesach sądowych podmiotów gospodarczych
 • reprezentacja przy zawieraniu umów handlowych
 • analiza prawna umów handlowych
 • wsparcie toku negocjacji handlowych
 • reprezentacja w sporach dotyczących umów handlowych
 • asysta prawna przy transakcjach handlowych, w których udział bierze Klient oraz ocena ryzyka prawnego, jakie może być z nią związane